ALR  1.40 0.00 %   ALT  0.04 -1.46 %   ALU  0.88 2.81 %   AMO  0.00 %   APC  0.00 %   ARM  0.07 %   ART  3.50 9.38 %   ASA  0.00 %   ATB  0.54 -1.10 %   AZO  0.00 %   BCC  0.12 -2.07 %   BIO  0.29 0.35 %   BRD  11.40 -3.39 %   BRM  1.00 -0.99 %   CBC  4.72 -14.18 %   CMF  3.00 0.00 %   CMP  0.72 0.56 %   COMI  0.01 %   COS  0.55 %   DAFR  0.01 %   ECT  0.02 0.83 %   EFO  0.08 0.27 %   ELJ  0.11 8.00 %   ENP  1.36 %   EPT  0.02 -14.49 %   FLA  0.00 %   IMP  1.07 -4.89 %   MECF  0.12 0.00 %   MEF  0.00 %   MJM  0.00 %   MPN  0.00 %   OIL  0.10 0.97 %   OLT  0.46 -2.78 %   PCL  0.00 %   PEI  5.24 -1.13 %   PPL  2.48 4.20 %   PTR  0.26 1.54 %   RRC  0.04 0.00 %   SCD  1.80 1.41 %   SIF1  1.60 1.01 %   SIF2  0.80 -0.12 %   SIF3  0.28 0.00 %   SIF4  0.77 0.00 %   SIF5  1.69 0.24 %   SNO  3.00 -2.60 %   SNP  0.30 -1.78 %   SOCP  0.22 0.45 %   SRT  0.00 %   STZ  0.30 -1.99 %   TBM  0.03 1.20 %   TEL  28.60 -0.17 %   TGN  271.00 0.37 %   TLV  2.36 -4.84 %   TUFE  0.19 0.00 %   UAM  0.77 0.00 %   UCM  0.06 %   VNC  0.11 1.82 %   ZIM  0.00 %  

Deschidere de cont

Documentele si informatiile pe care firmele de investitii au obligatia de a le solicita pentru deschiderea de cont, sunt reprezentate cel putin de :

   Pentru persoane fizice
 • Buletin / Carte de identitate, din care se vor extrage :
  • numele si prenumele
  • cetatenia
  • data si locul nasterii
  • Codul Numeric Personal (echivalent pentru persoane straine)
  • seria si numarul actului identitate, data eliberarii si entitatea care l-a emis
  • domiciliul / resedinta

 • Date despre modalitatile de comunicare
  • telefon fix / mobil
  • fax
  • email

 • Certificat de rezidenta fiscala pentru cetateni straini, eventual conventia de evitare a dublei impuneri semnata de Romania cu statul in speta daca exista si daca clientul doreste aplicarea acesteia; in caz contrar, firma de investitii este obligata sa aplice valoarea maxima a impozitului (16%)

 • Chestionarul / Testul de Oportunitate, care stabileste in ce masura clientul are capacitatea de a intelege riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, nivelul de cunostinte al acestuia, si care va contine printre altele si urmatoarele informatii
  • denumirea si locul desfasurarii activitatii / ocupatia
  • pregatirea profesionala / studii / domeniul
  • nivelul cunostintelor despre piata de capital
  • estimarea averii personale
  • estimarea venitului annual
  • detinerea de cont la alt SSIF / valoarea protofoliului
  • estimarea valorii investitiei; investitia initiala

 • Scopul si natura operatiunilor derulate cu SSIF
 • Chestionarul / Testul de Adecvare (pentru consultanta de investitii, recomandari sau administrare de portofoliu), care contine elemente personale ale clientului, privitoare la averea personala si compozitia acesteia, venituri si cheltuieli, preferinta / aversiunela risc, et., necesare stabilirii profilului de risc al investitorului
 • Detalii despre persoana imputernicita in relatia cu SSIF, acolo unde este cazul

   Pentru persoane juridice

   Nota : Chestionarul de Oportunitate
 
         
Copyright © 2015 Confident Invest Bucuresti S.A. Toate drepturile rezervate.
Termeni de utilizare | Procedura reclamatii