ALR  1.40 0.00 %   ALT  0.04 -6.54 %   ALU  0.94 -0.21 %   AMO  0.00 %   APC  0.00 %   ARM  0.07 %   ART  3.33 0.00 %   ASA  0.00 %   ATB  0.56 0.00 %   AZO  0.00 %   BCC  0.15 14.73 %   BIO  0.28 0.00 %   BRD  10.64 0.19 %   BRM  1.15 %   CBC  5.78 9.06 %   CMF  2.78 -2.46 %   CMP  0.71 2.90 %   COMI  0.01 %   COS  0.55 %   DAFR  0.01 %   ECT  0.02 0.00 %   EFO  0.07 -1.41 %   ELJ  0.13 %   ENP  1.36 %   EPT  0.02 -10.00 %   FLA  0.00 %   IMP  1.15 0.00 %   MECF  0.13 10.13 %   MEF  0.00 %   MJM  0.00 %   MPN  0.00 %   OIL  0.10 -1.00 %   OLT  0.53 14.84 %   PCL  0.00 %   PEI  7.82 -3.46 %   PPL  2.35 -2.04 %   PTR  0.29 -0.35 %   RRC  0.05 0.00 %   SCD  1.79 -0.28 %   SIF1  1.61 -0.62 %   SIF2  0.82 -0.61 %   SIF3  0.27 1.91 %   SIF4  0.85 -0.70 %   SIF5  1.74 -0.80 %   SNO  3.16 0.00 %   SNP  0.34 0.90 %   SOCP  0.22 -0.45 %   SRT  0.00 %   STZ  0.35 14.85 %   TBM  0.03 -2.58 %   TEL  26.20 -1.87 %   TGN  260.00 -0.76 %   TLV  2.36 -1.26 %   TUFE  0.19 0.54 %   UAM  0.89 11.25 %   UCM  0.06 %   VNC  0.10 0.00 %   ZIM  0.00 %  

Deschidere de cont

Documentele si informatiile pe care firmele de investitii au obligatia de a le solicita pentru deschiderea de cont, sunt reprezentate cel putin de :

   Pentru persoane fizice
 • Buletin / Carte de identitate, din care se vor extrage :
  • numele si prenumele
  • cetatenia
  • data si locul nasterii
  • Codul Numeric Personal (echivalent pentru persoane straine)
  • seria si numarul actului identitate, data eliberarii si entitatea care l-a emis
  • domiciliul / resedinta

 • Date despre modalitatile de comunicare
  • telefon fix / mobil
  • fax
  • email

 • Certificat de rezidenta fiscala pentru cetateni straini, eventual conventia de evitare a dublei impuneri semnata de Romania cu statul in speta daca exista si daca clientul doreste aplicarea acesteia; in caz contrar, firma de investitii este obligata sa aplice valoarea maxima a impozitului (16%)

 • Chestionarul / Testul de Oportunitate, care stabileste in ce masura clientul are capacitatea de a intelege riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, nivelul de cunostinte al acestuia, si care va contine printre altele si urmatoarele informatii
  • denumirea si locul desfasurarii activitatii / ocupatia
  • pregatirea profesionala / studii / domeniul
  • nivelul cunostintelor despre piata de capital
  • estimarea averii personale
  • estimarea venitului annual
  • detinerea de cont la alt SSIF / valoarea protofoliului
  • estimarea valorii investitiei; investitia initiala

 • Scopul si natura operatiunilor derulate cu SSIF
 • Chestionarul / Testul de Adecvare (pentru consultanta de investitii, recomandari sau administrare de portofoliu), care contine elemente personale ale clientului, privitoare la averea personala si compozitia acesteia, venituri si cheltuieli, preferinta / aversiunela risc, et., necesare stabilirii profilului de risc al investitorului
 • Detalii despre persoana imputernicita in relatia cu SSIF, acolo unde este cazul

   Pentru persoane juridice

   Nota : Chestionarul de Oportunitate
 
         
Copyright © 2015 Confident Invest Bucuresti S.A. Toate drepturile rezervate.
Termeni de utilizare | Procedura reclamatii