ALR  1.12 0.09 %   ALT  0.04 -4.33 %   ALU  0.92 1.32 %   AMO  0.01 1.47 %   APC  0.73 -0.14 %   ARM  0.07 %   ART  2.36 0.00 %   ASA  0.00 %   ATB  0.60 1.27 %   AZO  0.00 %   BCC  0.06 -1.32 %   BIO  0.28 -0.35 %   BRD  9.69 -0.72 %   BRM  0.91 -4.21 %   CBC  6.49 -0.15 %   CMF  1.99 0.76 %   CMP  0.65 -2.10 %   COMI  0.05 0.38 %   COS  0.55 %   DAFR  0.02 1.11 %   ECT  0.02 10.71 %   EFO  0.06 -1.02 %   ELJ  0.14 3.70 %   ENP  1.36 %   EPT  0.05 -0.63 %   FLA  0.00 %   IMP  1.50 -0.60 %   MECF  0.11 -1.51 %   MEF  2.55 13.79 %   MJM  0.10 %   MPN  0.00 %   OIL  0.09 1.03 %   OLT  0.31 %   PCL  0.00 %   PEI  14.33 0.84 %   PPL  2.00 -9.09 %   PTR  0.42 -0.07 %   RRC  0.04 -1.25 %   SCD  1.62 -2.41 %   SIF1  1.42 -1.39 %   SIF2  1.71 -0.29 %   SIF3  0.28 0.07 %   SIF4  0.88 -1.18 %   SIF5  1.72 -1.89 %   SNO  2.80 -3.42 %   SNP  0.38 1.06 %   SOCP  0.21 -0.97 %   SRT  0.00 %   STZ  0.38 -6.25 %   TBM  0.03 -1.38 %   TEL  30.75 -1.32 %   TGN  277.50 -1.39 %   TLV  2.16 -1.68 %   TUFE  0.16 -1.35 %   UAM  1.00 5.16 %   UCM  0.06 %   VNC  0.09 0.00 %   ZIM  0.00 %  

Deschidere de cont

Documentele si informatiile pe care firmele de investitii au obligatia de a le solicita pentru deschiderea de cont, sunt reprezentate cel putin de :

   Pentru persoane fizice
 • Buletin / Carte de identitate, din care se vor extrage :
  • numele si prenumele
  • cetatenia
  • data si locul nasterii
  • Codul Numeric Personal (echivalent pentru persoane straine)
  • seria si numarul actului identitate, data eliberarii si entitatea care l-a emis
  • domiciliul / resedinta

 • Date despre modalitatile de comunicare
  • telefon fix / mobil
  • fax
  • email

 • Certificat de rezidenta fiscala pentru cetateni straini, eventual conventia de evitare a dublei impuneri semnata de Romania cu statul in speta daca exista si daca clientul doreste aplicarea acesteia; in caz contrar, firma de investitii este obligata sa aplice valoarea maxima a impozitului (16%)

 • Chestionarul / Testul de Oportunitate, care stabileste in ce masura clientul are capacitatea de a intelege riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, nivelul de cunostinte al acestuia, si care va contine printre altele si urmatoarele informatii
  • denumirea si locul desfasurarii activitatii / ocupatia
  • pregatirea profesionala / studii / domeniul
  • nivelul cunostintelor despre piata de capital
  • estimarea averii personale
  • estimarea venitului annual
  • detinerea de cont la alt SSIF / valoarea protofoliului
  • estimarea valorii investitiei; investitia initiala

 • Scopul si natura operatiunilor derulate cu SSIF
 • Chestionarul / Testul de Adecvare (pentru consultanta de investitii, recomandari sau administrare de portofoliu), care contine elemente personale ale clientului, privitoare la averea personala si compozitia acesteia, venituri si cheltuieli, preferinta / aversiunela risc, et., necesare stabilirii profilului de risc al investitorului
 • Detalii despre persoana imputernicita in relatia cu SSIF, acolo unde este cazul

   Pentru persoane juridice

   Nota : Chestionarul de Oportunitate
 
         
Copyright © 2015 Confident Invest Bucuresti S.A. Toate drepturile rezervate.
Termeni de utilizare

www.confidentinvest.ro trafic.ro