ALR  1.06 0.00 %   ALT  0.04 0.51 %   ALU  0.84 -1.12 %   AMO  0.01 4.92 %   APC  0.70 -3.56 %   ARM  0.07 %   ART  2.30 0.00 %   ASA  0.00 %   ATB  0.58 0.00 %   AZO  0.00 %   BCC  0.05 -5.83 %   BIO  0.28 0.00 %   BRD  9.25 1.09 %   BRM  0.95 7.14 %   CBC  5.50 -0.54 %   CMF  2.13 0.85 %   CMP  0.63 -0.16 %   COMI  0.05 2.06 %   COS  0.55 %   DAFR  0.02 3.82 %   ECT  0.02 -1.20 %   EFO  0.06 -0.34 %   ELJ  0.11 -8.33 %   ENP  1.36 %   EPT  0.05 4.33 %   FLA  0.00 %   IMP  1.35 1.20 %   MECF  0.11 0.00 %   MEF  2.55 13.79 %   MJM  0.00 %   MPN  0.00 %   OIL  0.09 -1.02 %   OLT  0.31 %   PCL  0.00 %   PEI  8.61 -11.96 %   PPL  2.30 0.00 %   PTR  0.38 0.03 %   RRC  0.04 -2.37 %   SCD  1.77 0.00 %   SIF1  1.40 0.36 %   SIF2  1.59 0.00 %   SIF3  0.27 -0.37 %   SIF4  0.84 0.36 %   SIF5  1.70 1.37 %   SNO  2.89 3.14 %   SNP  0.36 -1.32 %   SOCP  0.20 0.00 %   SRT  0.00 %   STZ  0.38 0.27 %   TBM  0.03 4.09 %   TEL  28.25 -3.25 %   TGN  272.10 -0.29 %   TLV  2.03 -0.39 %   TUFE  0.16 0.06 %   UAM  0.94 4.39 %   UCM  0.06 %   VNC  0.09 -0.82 %   ZIM  0.00 %  

Deschidere de cont

Documentele si informatiile pe care firmele de investitii au obligatia de a le solicita pentru deschiderea de cont, sunt reprezentate cel putin de :

   Pentru persoane fizice
 • Buletin / Carte de identitate, din care se vor extrage :
  • numele si prenumele
  • cetatenia
  • data si locul nasterii
  • Codul Numeric Personal (echivalent pentru persoane straine)
  • seria si numarul actului identitate, data eliberarii si entitatea care l-a emis
  • domiciliul / resedinta

 • Date despre modalitatile de comunicare
  • telefon fix / mobil
  • fax
  • email

 • Certificat de rezidenta fiscala pentru cetateni straini, eventual conventia de evitare a dublei impuneri semnata de Romania cu statul in speta daca exista si daca clientul doreste aplicarea acesteia; in caz contrar, firma de investitii este obligata sa aplice valoarea maxima a impozitului (16%)

 • Chestionarul / Testul de Oportunitate, care stabileste in ce masura clientul are capacitatea de a intelege riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, nivelul de cunostinte al acestuia, si care va contine printre altele si urmatoarele informatii
  • denumirea si locul desfasurarii activitatii / ocupatia
  • pregatirea profesionala / studii / domeniul
  • nivelul cunostintelor despre piata de capital
  • estimarea averii personale
  • estimarea venitului annual
  • detinerea de cont la alt SSIF / valoarea protofoliului
  • estimarea valorii investitiei; investitia initiala

 • Scopul si natura operatiunilor derulate cu SSIF
 • Chestionarul / Testul de Adecvare (pentru consultanta de investitii, recomandari sau administrare de portofoliu), care contine elemente personale ale clientului, privitoare la averea personala si compozitia acesteia, venituri si cheltuieli, preferinta / aversiunela risc, et., necesare stabilirii profilului de risc al investitorului
 • Detalii despre persoana imputernicita in relatia cu SSIF, acolo unde este cazul

   Pentru persoane juridice

   Nota : Chestionarul de Oportunitate
 
         
Copyright © 2015 Confident Invest Bucuresti S.A. Toate drepturile rezervate.
Termeni de utilizare

www.confidentinvest.ro trafic.ro