ALR  1.24 -0.24 %   ALT  0.04 0.00 %   ALU  0.83 -3.55 %   AMO  0.00 2.27 %   APC  0.76 2.08 %   ARM  0.07 %   ART  2.41 0.42 %   ASA  0.00 %   ATB  0.58 0.00 %   AZO  0.00 %   BCC  0.04 -0.51 %   BIO  0.29 0.14 %   BRD  10.51 -1.78 %   BRM  1.04 0.00 %   CBC  5.50 0.00 %   CMF  2.57 0.39 %   CMP  0.64 -2.43 %   COMI  0.04 -1.96 %   COS  0.55 %   DAFR  0.02 0.00 %   ECT  0.03 8.66 %   EFO  0.06 -0.81 %   ELJ  0.10 2.00 %   ENP  1.36 %   EPT  0.04 0.00 %   FLA  0.00 %   IMP  1.30 0.08 %   MECF  0.12 3.25 %   MEF  0.00 %   MJM  0.00 %   MPN  0.00 %   OIL  0.09 -0.57 %   OLT  0.31 %   PCL  0.00 %   PEI  12.05 -0.41 %   PPL  2.30 0.22 %   PTR  0.38 0.29 %   RRC  0.04 -1.01 %   SCD  2.10 1.69 %   SIF1  1.48 -0.27 %   SIF2  1.62 0.06 %   SIF3  0.26 -0.19 %   SIF4  0.86 0.00 %   SIF5  1.74 0.00 %   SNO  2.60 1.88 %   SNP  0.37 -0.24 %   SOCP  0.22 1.38 %   SRT  0.00 %   STZ  0.40 6.48 %   TBM  0.03 -1.32 %   TEL  28.90 0.21 %   TGN  275.00 0.00 %   TLV  2.45 0.62 %   TUFE  0.16 0.06 %   UAM  0.90 0.00 %   UCM  0.06 %   VNC  0.08 2.34 %   ZIM  0.00 %  

Deschidere de cont

Documentele si informatiile pe care firmele de investitii au obligatia de a le solicita pentru deschiderea de cont, sunt reprezentate cel putin de :

   Pentru persoane fizice
 • Buletin / Carte de identitate, din care se vor extrage :
  • numele si prenumele
  • cetatenia
  • data si locul nasterii
  • Codul Numeric Personal (echivalent pentru persoane straine)
  • seria si numarul actului identitate, data eliberarii si entitatea care l-a emis
  • domiciliul / resedinta

 • Date despre modalitatile de comunicare
  • telefon fix / mobil
  • fax
  • email

 • Certificat de rezidenta fiscala pentru cetateni straini, eventual conventia de evitare a dublei impuneri semnata de Romania cu statul in speta daca exista si daca clientul doreste aplicarea acesteia; in caz contrar, firma de investitii este obligata sa aplice valoarea maxima a impozitului (16%)

 • Chestionarul / Testul de Oportunitate, care stabileste in ce masura clientul are capacitatea de a intelege riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, nivelul de cunostinte al acestuia, si care va contine printre altele si urmatoarele informatii
  • denumirea si locul desfasurarii activitatii / ocupatia
  • pregatirea profesionala / studii / domeniul
  • nivelul cunostintelor despre piata de capital
  • estimarea averii personale
  • estimarea venitului annual
  • detinerea de cont la alt SSIF / valoarea protofoliului
  • estimarea valorii investitiei; investitia initiala

 • Scopul si natura operatiunilor derulate cu SSIF
 • Chestionarul / Testul de Adecvare (pentru consultanta de investitii, recomandari sau administrare de portofoliu), care contine elemente personale ale clientului, privitoare la averea personala si compozitia acesteia, venituri si cheltuieli, preferinta / aversiunela risc, et., necesare stabilirii profilului de risc al investitorului
 • Detalii despre persoana imputernicita in relatia cu SSIF, acolo unde este cazul

   Pentru persoane juridice

   Nota : Chestionarul de Oportunitate
 
         
Copyright © 2015 Confident Invest Bucuresti S.A. Toate drepturile rezervate.
Termeni de utilizare

www.confidentinvest.ro trafic.ro