ALR  1.21 -4.12 %   ALT  0.04 0.23 %   ALU  0.99 0.00 %   AMO  0.00 0.00 %   APC  0.00 %   ARM  0.07 %   ART  2.94 -5.16 %   ASA  0.00 %   ATB  0.59 -0.85 %   AZO  0.00 %   BCC  0.05 0.20 %   BIO  0.31 -1.59 %   BRD  11.23 -1.49 %   BRM  0.98 0.00 %   CBC  4.77 %   CMF  2.69 3.07 %   CMP  0.66 -1.57 %   COMI  0.01 4.10 %   COS  0.55 %   DAFR  0.01 14.52 %   ECT  0.02 0.00 %   EFO  0.07 2.33 %   ELJ  0.13 %   ENP  1.36 %   EPT  0.03 0.00 %   FLA  0.00 %   IMP  1.28 -3.11 %   MECF  0.13 0.00 %   MEF  0.00 %   MJM  0.00 %   MPN  0.00 %   OIL  0.10 0.20 %   OLT  0.31 %   PCL  0.00 %   PEI  8.90 -0.11 %   PPL  2.10 -9.83 %   PTR  0.34 -0.30 %   RRC  0.05 0.22 %   SCD  2.00 -3.01 %   SIF1  1.69 -0.12 %   SIF2  0.85 0.59 %   SIF3  0.27 0.00 %   SIF4  0.91 0.44 %   SIF5  1.88 -0.90 %   SNO  2.66 2.31 %   SNP  0.39 -1.76 %   SOCP  0.26 0.20 %   SRT  0.00 %   STZ  0.36 0.06 %   TBM  0.03 -0.31 %   TEL  27.20 -0.37 %   TGN  270.00 -1.64 %   TLV  2.42 1.00 %   TUFE  0.18 -0.11 %   UAM  0.90 0.00 %   UCM  0.06 %   VNC  0.11 -1.87 %   ZIM  0.00 %  

Deschidere de cont

Documentele si informatiile pe care firmele de investitii au obligatia de a le solicita pentru deschiderea de cont, sunt reprezentate cel putin de :

   Pentru persoane fizice
 • Buletin / Carte de identitate, din care se vor extrage :
  • numele si prenumele
  • cetatenia
  • data si locul nasterii
  • Codul Numeric Personal (echivalent pentru persoane straine)
  • seria si numarul actului identitate, data eliberarii si entitatea care l-a emis
  • domiciliul / resedinta

 • Date despre modalitatile de comunicare
  • telefon fix / mobil
  • fax
  • email

 • Certificat de rezidenta fiscala pentru cetateni straini, eventual conventia de evitare a dublei impuneri semnata de Romania cu statul in speta daca exista si daca clientul doreste aplicarea acesteia; in caz contrar, firma de investitii este obligata sa aplice valoarea maxima a impozitului (16%)

 • Chestionarul / Testul de Oportunitate, care stabileste in ce masura clientul are capacitatea de a intelege riscurile aferente investitiilor pe piata de capital, nivelul de cunostinte al acestuia, si care va contine printre altele si urmatoarele informatii
  • denumirea si locul desfasurarii activitatii / ocupatia
  • pregatirea profesionala / studii / domeniul
  • nivelul cunostintelor despre piata de capital
  • estimarea averii personale
  • estimarea venitului annual
  • detinerea de cont la alt SSIF / valoarea protofoliului
  • estimarea valorii investitiei; investitia initiala

 • Scopul si natura operatiunilor derulate cu SSIF
 • Chestionarul / Testul de Adecvare (pentru consultanta de investitii, recomandari sau administrare de portofoliu), care contine elemente personale ale clientului, privitoare la averea personala si compozitia acesteia, venituri si cheltuieli, preferinta / aversiunela risc, et., necesare stabilirii profilului de risc al investitorului
 • Detalii despre persoana imputernicita in relatia cu SSIF, acolo unde este cazul

   Pentru persoane juridice

   Nota : Chestionarul de Oportunitate
 
         
Copyright © 2015 Confident Invest Bucuresti S.A. Toate drepturile rezervate.
Termeni de utilizare