Politica de executare a ordinelor a SSIF Confident Invest

GENERALITATI
1. SSIF Confident Invest Bucuresti SA este societate de brokeraj axata pe servicii pentru clienti de retail, care nu aplica tratament special clientilor profesionali. SSIF nu deruleaza tranzactii in nume propriu si nu acorda consultanta clientilor de retail, decat in baza unui contract de administrare de portofoliu.
2. Politica de executare a ordinelor SSIF poate fi modificata de aceasta, fara vreo notificare prealabila, va fi permanent publicata pe website-ul www.confidentinvest.ro si poate fi obtinuta in orice moment de la orice ASIF al Confident Invest Bucuresti SA, in mod gratuit.
3. Scopul principal al politicii de executare a ordinelor este constituit de executia cat mai rapida a ordinului clientului, iar in plan secundar de facilitarea obtinerii celei mai bune executii pentru client, SSIF nevizand alterarea odinelor clientilor, prin fragmentarea acetora.. Prin executie rapida a ordinelor se intelege punerea la dispozitia clientilor de sisteme multiple de generare a ordinelor, incluzand dar fara a se limita la servicii de tranzactionare online, telefonie, etc. Toate costurile suplimentare generate de sistemele de transmitere a ordinelor cad in seama SSIF, inclusiv costurile necesare executarii ordinelor prin intermediul operatorilor independenti, market-makerilor sau diverselor piete reglementate si sisteme alternative de tranzactionare, acolo unde este cazul.

ADMINISTRAREA ORDINELOR
4. SSIF nu accepta, de regula, decat acele intructiuni specifice impuse de legislatia in vigoare si permise de sistemele de tranzactionare ale locurilor de tranzactionare utilizate; in situatii speciale, la solicitarea clientului si cu acordul Serviciului Tranzactionare, ASIF poate prelua si ordine cu termeni speciali, comunicand clientului.avantajele si dezavantajele specifice probabile.
5. SSIF va pune la dispozitia clientului mijloace rezonabile in vederea stabilirii celui mai bun pret de executie, prin comunicarea sau afisarea starii pietei in momentul generarii ordinului, iar ordinul va fi preluat si introdus in piata automat sau prin intermediul unui agent de bursa fara a se interveni asupra lui, decat in situatia in care ASIF sau agentul de bursa considera sau are informatii rezonabile sa considere ca segmentarea acestuia aduce avantaje clientului.
6. Alegerea locului de tranzactionare va fi efectuata exclusiv de catre SSIF si va tine cont, in ordine, de urmatoarele criterii : viteza de executie, cel mai bun pret, garantia decontarii, pentru toate tipurile de instrumente financiare. SSIF efectueaza tranzactii doar pe pietele reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare nationale carora le acorda o incredere rezonabila, si va notifica in continutul formularului de ordin clientului, cazurile in care ordinele vor fi executate prin intermediul operatorilor independenti sau altor SSIF, luand toate masurile ce se impun astfel incat interesele clientilor proprii sa nu fie prejudiciate de alte entitati.
7. Clientul intelege ca, din momentul generarii ordinului si pana in momentul introducerii acestuia in sistemele de tranzactionare ale pietelor / sistemelor alternative exista o perioada de timp variabila, ordinele introduse prin intermediul internetului sau cele telefonice vor fi mai rapid executate decat cele emise prin alte mijloace, la fel cum, cele transmise la sediul central al SSIF vor fi executate mai rapid decat cele generate la sediile secundare. SSIF garanteaza clientilor prioritatea executarii odinelor acestora fata de ordinele persoanelor relevante la acelasi nivel de pret.
8. In situatia administrarii portofoliilor clientilor, contrapartea in tranzactie nu va fi un alt cont al SSIF decat daca pretul oferit va fi mai bun decat cel oferit de piata.
9. In situatia in care SSIF va refuza executarea ordinului unui client, refuzul va fi transmis impreuna cu justificarea acestuia; deasemenea, imposibilitatea SSIF de a prelua / executa un ordin va fi transmisa clientului cu motivul acesteia si cu termenul estimativ de remediere a deficientei.
10. Ordinele clientilor vor fi executate succesiv si promp, pe masura inregistrarii acestora in Registrul de Ordine al SSIF; inregistrarea ordinelor va fi efectuata in functie de data, ora, minut si secunda.
11. Toate ordinele limita ale clientilor , care detin in cont fondurile sau instrumentele financiare executarii acestora, ce nu pot fi executate imediat, vor fi facute publice in sistemele pietelor reglementate / sistemelor alternative de tranzactionare cat mai rapid posibil. SSIF Confident Invest isi va adapta sistemele interne de gestiune a ordinelor la sistemele de gestiune ale pietei reglementate / sistemului alternativ de tranzactionare, astfel incat introducerea ordinelor si anularea acestora sa fie efectuata in aceleasi tunele de variatie ale pretului, permise de piata in care sunt introduse / anulate.
12. Deciziile de tranzactionare generate de ASIF in cadrul serviciului de administrare de portofoliu vor fi inserate in acelasi registru de orine cu ordinele primite de la clienti, tinand cont de momentul generarii acesteia si de tipul de cont.
13. SSIF va face toate demersurile necesare, astfel incat, sumele sau instrumentele financiare provenite din executarea unei tranzactii, sa fie transferate imediat si corect in contul clientului. In cazul in care sistemul de compensare - decontare utilizat pentru respectivul instrumente financiar este unul pe baza bruta, SSIF va evidentia numerarul / instrumentele financiare in contul clientului, insa isi rezerva dreptul de a le bloca pana la decontarea tranzactiei de cumparare sau de vanzare.
14. SSIF trateaza toate ordinele clientilor ca informatii private iar accesul la caracteristicile acestuia nu este permis decat ASIF al clientului si personalului de conducere si detine reguli specifice privitoare la acest tip de informatii.
15. SSIF utilizeaza de regula conturi individuale, iar in situatiile in care se utilizeaza agregarea ordinelor, in conturile agregat se cumuleaza doar conturi de client. In situatia in care se vor utiliza conturi globale (agregate, nominee), se va incerca evitarea agregarii ordinelor.

ALOCAREA TRANZACTIILOR
16. In cazul in care piata reglementata / sistemul alternativ de tranzactionare utlizeaza sisteme de tranzactionare bazate pe conturi globale, alocarea tranzactiilor la ordinele executate va fi efectuata de catre SSIF.
17. Sistemul de alocare a tranzactiilor la ordine va aloca prioritar tranzactiile ordinelor clientilor in detrimentul ordinelor persoanelor relevante, tinand cont de ordinele in asteptare din momentul efectuarii tranzactiei.
18. SSIF va face demersuri rezonabile ca mecanismul de alocare sa genereze rezultatul acesteia imediat dupa efectuarea tranzactiei.
19. Prezentul document are caracter de procedura interna, este disponibil clientilor SSIF si se completeaza de drept cu orice act normativ incident, inclusiv regulamentele si procedurile publice ale pietelor reglementate / sistemelor alternative de tranzactionare.

POLITICA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE
20. In cadrul SSIF, reponsabilitatea asupra identificarii si gestionarii conflictelor de interese potentiale revine Serviciului Tranzactionare.
21. Situatia de conflict de interese se defineste atunci cand :
    1. S.S.I.F. sau persoana relevanta ar putea obtine un castig financiar sau ar putea evita o pierdere financiara, pe cheltuiala clientului;
    2. S.S.I.F. sau persoana relevanta are un interes in legatura cu rezultatele serviciului furnizat clientului sau cu privire la o tranzactie efectuata in numele clientului care este diferit de interesul clientului cu privire la acel rezultat;
    3. S.S.I.F. sau persoana relevanta beneficiaza de un stimulent financiar sau de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienti in detrimentul intereselor clientului;
    4. S.S.I.F. sau persoana relevanta este implicata in aceeasi activitate ca si clientul;
    5. S.S.I.F. sau persoana relevanta primeste sau va primi de la o alta persoana decat clientul o recompensa aferenta unui serviciu furnizat clientului sub forma baneasca a unor bunuri sau servicii, alta decat comisionul sau tariful standard pentru acel serviciu.
22. Orice ASIF are obligatia notificarii conducerii societatii si serviciului de control intern, a oricarei situatii de conflict de interese aparuta intre sine, grupul din care face parte sau orice alta persoana relevanta careia ii administreaza contul si clientii societatii. ASIF este pe deplin responsabil pentru prejudiciile cauzate clientilor si SSIF, prin actiunea in orice mod in situatie de conflict de interese fara acordul clientului.
23. Este interzisa derularea oricarei activitati in situatie de conflict de interese, de catre persoana relevanta, fara acordul SSIF sau al clientului respectiv, care va fi solicitat in baza unei descrieri a detaliilor situatiei in cauza.
24. Conflictul de interese se rasfrange si asupra Serviciului de Analiza Financiara, si reiese din detinerile in contul propriu ale analistilor financiari si rezultatele cercetarilor efectuate, care trebuie sa contina, acolo unde este cazul, daca analistul are un interes in intrumentul financiar studiat.
25. Gestionarea conflictelor de interese va fi efectuata astfel incat clientul sa poata fi favorizat in detrimentul persoanei relevante.
 
         
Copyright © 2019 Confident Invest Bucuresti S.A. Toate drepturile rezervate.
Termeni de utilizare | Procedura reclamatii